Make your own free website on Tripod.com
SURESH TAEKWONDO PAGE
History Of Taekwondo

Malaysia Taekwondo Ascociation

Home | History Of Taekwondo | Black Belt Members | Taekwondo Club | Missuse | About Me | Favorite Links | Contact Me | Contact Number | My Resume

History Of Taekwondo (Malay Version)
 
 
       TAEKWONDO terdiri daripada perkataan ''Tae'' yang membawa maksud menghentam atau memusnahkan dengan kaki. ''Kwon'' bererti memukul dengan menggunakan tangan dan menumbuk dan ''Do'' ialah sistem atau kaedah. Maka pengertian Taekwondo membawa maksud melemahkan atau mematikan lawan dengan menggunakan kemahiran pergerakan tangan dan kaki.
      TAEKWONDO berasal dari Korea Selatan, sebuah negara yang kaya dengan kebudayaan lama dan seni pertempuran. Seperti kebanyakan tinggalan lama, asal usul Taekwondo boleh dikesan sejak 1300 tahun lalu. Ia diamalkan dalam Dinasti Korguryo yang diasaskan 37 sebelum Masihi dan dalam Dinasti Shila, 20 tahun sebelum Korguryo dan merupakan seni purba dan primitif yang dikenali sebagai ''Tae-Kyun''. Masyarakat kuno Korea mempelajari dan meniru gerakgeri dan cara binatang yang diburu oleh mereka bagi mempertahankan diri dan menggunakan tangan dan kaki dalam pertempuran dan dengan itu membentuk satu seni Tae-Kyun. Lukisan dinding purba menunjukan pahlawan-pahlawan dalam bentuk berbagai-bagai kedudukan pertempuran yang hampir-hampir menyerupai Taekwondo. 
 


Please do contact me if interested in joining our art of Taekwondo.